" ผม เพื่อน โชค " ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะ... โชคนำชัยอะไหล่ยนต์

" ผม เพื่อน โชค " 
ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น เพราะ... 
โชคนำชัยอะไหล่ยนต์